<button id="bphob"><form id="bphob"></form></button>
<button id="bphob"><xmp id="bphob">
<button id="bphob"></button>
<ins id="bphob"></ins>
<form id="bphob"><button id="bphob"></button></form><button id="bphob"></button>
<form id="bphob"></form>
<form id="bphob"></form>
<xmp id="bphob"><form id="bphob"><form id="bphob"></form></form>
<xmp id="bphob"><xmp id="bphob"><form id="bphob"></form>
<xmp id="bphob"><form id="bphob"></form>
<ins id="bphob"><form id="bphob"><form id="bphob"></form></form></ins><xmp id="bphob"><form id="bphob"><button id="bphob"></button></form><xmp id="bphob"><form id="bphob"><form id="bphob"></form></form>
<xmp id="bphob">
<xmp id="bphob"><form id="bphob"><form id="bphob"></form></form>
<form id="bphob"><button id="bphob"><button id="bphob"></button></button></form><xmp id="bphob"><form id="bphob"></form><xmp id="bphob"><form id="bphob"><button id="bphob"></button></form><form id="bphob"><form id="bphob"></form></form><xmp id="bphob"><form id="bphob"></form>
<xmp id="bphob"><xmp id="bphob"><button id="bphob"></button>
<xmp id="bphob"><xmp id="bphob">
<form id="bphob"></form>
<form id="bphob"><form id="bphob"><button id="bphob"></button></form></form>
<form id="bphob"></form>
<form id="bphob"></form><xmp id="bphob"><form id="bphob"><button id="bphob"><button id="bphob"></button></button></form><xmp id="bphob">
首頁 > 數據庫 > MySQL > 正文

Foxpro到MySQL的數據轉換技術介紹

2019-09-08 23:26:27
字體:
來源:轉載
供稿:網友
 傳統的 C/S 模式的編程環境下,Visual Foxpro 曾經是風靡一時的數據庫類型,然而,在輕型的數據庫級別里,MySQL 具有遠比 VFP 要好得多的特性,最大的好處當然是跨平臺特性。在本文介紹的這個應用里(這是一個實際的例子),我們把在 VFP 環境下頻繁更新的數據,通過 PHP 的 ADODB 接口同步到 MySQL 數據庫,并在入庫之前,對其中的文本的關鍵字打上標記,使之關聯到對應的連接。

 下面列出程序片段。

 conv.php
 $ADODB_PATH="C:/Apache/PHP/PEAR/ADODB";
 include("$ADODB_PATH/adodb.inc.php"); // ADODB 的類
 include("$ADODB_PATH/db_mysql.php"); // 采用了 VBB 中的類
 $conn = &ADONewConnection('vfp'); // 指定 ADODB 的連接類型為 VFP。
 $conn->PConnect('gn','sa',''); // gn 是建立在本機上的ODBC 系統 DSN 名字。
 function parse_keyword ( $oldmem ) {
 $ADODB_CACHE_DIR = 'c:/temp'; // Cache 的目錄
 $ADODB_FETCH_MODE = ADODB_FETCH_NUM;
 $mysql_conn = &ADONewConnection('mysql'); // 指定 ADODB 的連接類型為 mysql
 $mysql_conn->PConnect('localhost','username','password','db_name');
 $sql = "select keyword,url from KEYWORD ";
 $rs = $mysql_conn->CacheExecute(1500,$sql);
 // 對 KEYWORD 的查找采用 1500 秒的緩沖。
 if (!$rs) print $mysql_conn->ErrorMsg();
 $all_col=$rs->GetArray();
 $rs->Close();
 $keyword= array();
 $url = array();
 for ( $i = 0; $i< count($all_col); $i++ ) {
 $keyword[$i] = $all_col[$i][0];
 $url[$i] = $all_col[$i][1];
 }
 $newmem=str_replace($keyword,$url,$oldmem);
 // 這是本函數里最大的功能,數組替換文本。
 // 一個語句解決一段文本里所有關鍵字的替換。
 $mysql_conn->Disconnect();
 $mysql_conn->Close();
 return $newmem;
 }
 $DB_Site = new DB_Sql;
 $DB_Site->connect();
 echo "Processing Table ...n";
 $sql = " SELECT max(seq) as seq FROM mysql_table WHERE type=0200";
 $seqinfo = $DB_Site->query_first($sql);
 $seq = $seqinfo[seq];// 取出目標數據庫中最大的 seq 值。
 $sql = " SELECT seq,type,body FROM vfp_table WHERE seq > ".$seq."" " ;
 //取出源數據庫中最新的記錄。
 $rs = $conn->Execute($sql);
 if ( $rs->EOF ) echo "Table had No new record, Max seq is [$seq].n";
 while (!$rs->EOF) {
 $sql = " INSERT INTO mysql_table VALUES ($rs->fields[seq],$rs->
 fields[type],".parse_keyword($rs->fields[body])."')";
 $DB_Site->query($sql);
 $rs->MoveNext();
 }
 $rs->Close();
 $DB_Site->close();
 $conn->Disconnect();
 $conn->Close('gn');
 ?>

MYSQL

發表評論 共有條評論
用戶名: 密碼:
驗證碼: 匿名發表
伊朗妓女裸体处处大,乳尖乱颤娇喘连连小说,亚洲一区在线日韩在线秋葵,chinese gay 男同69,日本免费不卡在线观看的nv
<button id="bphob"><form id="bphob"></form></button>
<button id="bphob"><xmp id="bphob">
<button id="bphob"></button>
<ins id="bphob"></ins>
<form id="bphob"><button id="bphob"></button></form><button id="bphob"></button>
<form id="bphob"></form>
<form id="bphob"></form>
<xmp id="bphob"><form id="bphob"><form id="bphob"></form></form>
<xmp id="bphob"><xmp id="bphob"><form id="bphob"></form>
<xmp id="bphob"><form id="bphob"></form>
<ins id="bphob"><form id="bphob"><form id="bphob"></form></form></ins><xmp id="bphob"><form id="bphob"><button id="bphob"></button></form><xmp id="bphob"><form id="bphob"><form id="bphob"></form></form>
<xmp id="bphob">
<xmp id="bphob"><form id="bphob"><form id="bphob"></form></form>
<form id="bphob"><button id="bphob"><button id="bphob"></button></button></form><xmp id="bphob"><form id="bphob"></form><xmp id="bphob"><form id="bphob"><button id="bphob"></button></form><form id="bphob"><form id="bphob"></form></form><xmp id="bphob"><form id="bphob"></form>
<xmp id="bphob"><xmp id="bphob"><button id="bphob"></button>
<xmp id="bphob"><xmp id="bphob">
<form id="bphob"></form>
<form id="bphob"><form id="bphob"><button id="bphob"></button></form></form>
<form id="bphob"></form>
<form id="bphob"></form><xmp id="bphob"><form id="bphob"><button id="bphob"><button id="bphob"></button></button></form><xmp id="bphob">